Muaydeetsport


ตะวันฉาย สวรรค์สร้างมัญจา VS หนึ่งล้านเล็ก จิตรเมืองนนท์
ตะวันฉาย สวรรค์สร้างมัญจา VS หนึ่งล้านเล็ก จิตรเมืองนนท์
เสือคิม ศิษย์ ส.ท.แต๋ว VS ปฏักเทพ ซินบีมวยไทย
เสือคิม ศิษย์ ส.ท.แต๋ว VS ปฏักเทพ ซินบีมวยไทย
ชูเจริญ ดาบรันสารคาม VS ธนัญชัย ราชานนท์
ชูเจริญ ดาบรันสารคาม VS ธนัญชัย ราชานนท์
เขี้ยว พรัญชัย VS วัชรพล พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
เขี้ยว พรัญชัย VS วัชรพล พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
สังคมคนมวย 11 07 61
สังคมคนมวย 11 07 61

รุ่งกิจ หมอเบสกมลา VS หรั่งขาว ว.สังข์ประไพ
รุ่งกิจ หมอเบสกมลา VS หรั่งขาว ว.สังข์ประไพ
ฟ้าใหม่ VS ชายหล้า **--**แสนซน เ VS ก้าวไกล
ฟ้าใหม่ VS ชายหล้า **--**แสนซน เ VS ก้าวไกล
เพชรไพลิน ศิษย์หนุ่มน้อย VS บัลลังก์เงิน สวรรค์สร้างมัญจา
เพชรไพลิน ศิษย์หนุ่มน้อย VS บัลลังก์เงิน สวรรค์สร้างมัญจา
สังคมคนมวย 10 07 61
สังคมคนมวย 10 07 61
ขาวสนิท VS ปฏักเพชร **--**หยกมรกต VS เผด็จศึก
ขาวสนิท VS ปฏักเพชร **--**หยกมรกต VS เผด็จศึก

เพชรสองภาค ศิษย์เจริญทรัพย์ VS ตะวันศึก ศิษย์ อ.บุญชอบ
เพชรสองภาค ศิษย์เจริญทรัพย์ VS ตะวันศึก ศิษย์ อ.บุญชอบ
ขาวผ่อง VS สรรชัย **--** เพชรน้ำหนึ่ง VS จงอางดำ
ขาวผ่อง VS สรรชัย **--** เพชรน้ำหนึ่ง VS จงอางดำ
สังคมคนมวย 09 07 61
สังคมคนมวย 09 07 61
น้องยศ VS เพชรรุ่ง **---** รุ้งนารายณ์ VS เพชรสุพรรณ
น้องยศ VS เพชรรุ่ง **---** รุ้งนารายณ์ VS เพชรสุพรรณ
ศักดิ์ศรี เกียรติหมู่9 VS แดนสยาม ครูดามยิมส์
ศักดิ์ศรี เกียรติหมู่9 VS แดนสยาม ครูดามยิมส์

ดีเซลเล็ก VS รักเต็มร้อย  **--** บัวขาวเล็ก VS อ๊อฟไซด์
ดีเซลเล็ก VS รักเต็มร้อย **--** บัวขาวเล็ก VS อ๊อฟไซด์
สังคมคนมวย 06 07 61
สังคมคนมวย 06 07 61
โรเบิร์ต ส.ธนบวร VS อ๊อฟไซด์ ฮั้วโรงน้ำแข็ง
โรเบิร์ต ส.ธนบวร VS อ๊อฟไซด์ ฮั้วโรงน้ำแข็ง
เสมอไหน VS ป้อมเพชร **--**มหาสมุทร VS ดาวพระศุกร์
เสมอไหน VS ป้อมเพชร **--**มหาสมุทร VS ดาวพระศุกร์
รักษ์ เอราวัณ VS สิงห์ดำ กาแฟโฟกัส
รักษ์ เอราวัณ VS สิงห์ดำ กาแฟโฟกัส

สังคมคนมวย 03 07 61
สังคมคนมวย 03 07 61
ศักรินทร์ แป๋งกองปราบ VS โชคดี แม็กจันดี
ศักรินทร์ แป๋งกองปราบ VS โชคดี แม็กจันดี
ฉมวกเพชร เพชรสี่หมื่น VS กำชัย ส.พงษ์อมร
ฉมวกเพชร เพชรสี่หมื่น VS กำชัย ส.พงษ์อมร
เพชรน้ำงาม เกียรติพันธมิตร VS ล้อเหล็ก ยุ้ยการช่าง
เพชรน้ำงาม เกียรติพันธมิตร VS ล้อเหล็ก ยุ้ยการช่าง
เสกสรร อ.ขวัญเมือง VS ก้าวหน้า พี.เค.แสนชัยฯ
เสกสรร อ.ขวัญเมือง VS ก้าวหน้า พี.เค.แสนชัยฯ