Muaydeetsport


ยอดปิติ เพชรรุ่งเรือง VS ดาวทอง ศิษย์พิชิตชัย
ยอดปิติ เพชรรุ่งเรือง VS ดาวทอง ศิษย์พิชิตชัย
ยอดขวัญ ศิษย์อ๊อดน้อย VS ตวงทรัพย์ ต อิทธิพร
ยอดขวัญ ศิษย์อ๊อดน้อย VS ตวงทรัพย์ ต อิทธิพร
เพชรนรินทร์ ป เป็กโก้ VS หนึ่งพยัคฆ์ ภ เจริญแพทย์
เพชรนรินทร์ ป เป็กโก้ VS หนึ่งพยัคฆ์ ภ เจริญแพทย์
เป็นต่อ ท พราน 49 VS โชคกุญชร ก สกุลเชื้อ
เป็นต่อ ท พราน 49 VS โชคกุญชร ก สกุลเชื้อ
ปาฏิหาริย์ ภ หลักบุญ VS ยอดอินทรีย์ ส ศิริลักษณ์
ปาฏิหาริย์ ภ หลักบุญ VS ยอดอินทรีย์ ส ศิริลักษณ์

แบรนด์ไทย กีล่าสปอร์ต VS มหาหิน ศิษย์หนุ่มน้อย
แบรนด์ไทย กีล่าสปอร์ต VS มหาหิน ศิษย์หนุ่มน้อย
บางพลีน้อย หมูปิ้งอร่อยจุงเบย VS ก้องบุรี ว สังข์ประไพ
บางพลีน้อย หมูปิ้งอร่อยจุงเบย VS ก้องบุรี ว สังข์ประไพ
ธนัญชัย ราชานนท์ VS มนต์สยาม ลูกเมืองเพชร
ธนัญชัย ราชานนท์ VS มนต์สยาม ลูกเมืองเพชร
โทมัส ศ ชัยเจริญ VS ทรงเพชร นำแสงก่อสร้าง
โทมัส ศ ชัยเจริญ VS ทรงเพชร นำแสงก่อสร้าง
เดอะกลั๊ฟ เดอะกลั๊ฟพัทยา VS ยอดมงคล ศิษย์ซ้อแอน
เดอะกลั๊ฟ เดอะกลั๊ฟพัทยา VS ยอดมงคล ศิษย์ซ้อแอน

แซงเดือด”เพชรดำ”คว้าชัย 7สี!!
แซงเดือด”เพชรดำ”คว้าชัย 7สี!!
เสือคิม ศิษย์ ส ท แต๋ว VS หยก พรัญชัย
เสือคิม ศิษย์ ส ท แต๋ว VS หยก พรัญชัย
เพชรสหรัฐ ทีเด็ด99 VS เด็กดอย ทีเอ็นมวยไทยยิม
เพชรสหรัฐ ทีเด็ด99 VS เด็กดอย ทีเอ็นมวยไทยยิม
ผึ้งหลวง ศักดิ์ชัยโชติ VS สุดแดนไกล ศูนย์กีฬาบ้านไร่
ผึ้งหลวง ศักดิ์ชัยโชติ VS สุดแดนไกล ศูนย์กีฬาบ้านไร่
กรุงไทย ทีเด็ด 99 VS หาญทะเล สิงห์ป้อมปราบ
กรุงไทย ทีเด็ด 99 VS หาญทะเล สิงห์ป้อมปราบ

หนองคายเล็ก ดร น็อตมวยไทยยิม VS ฟ้าประทาน ส สมานชัย
หนองคายเล็ก ดร น็อตมวยไทยยิม VS ฟ้าประทาน ส สมานชัย
ยอดธงเทพ ส กลิ่นมี VS สุรเดช ศิษย์ครูยนต์
ยอดธงเทพ ส กลิ่นมี VS สุรเดช ศิษย์ครูยนต์
ฟ้าบุญมี เบิร์ดรังสิต พบ เดชฤทธิ์ ป เตละกุล
ฟ้าบุญมี เบิร์ดรังสิต พบ เดชฤทธิ์ ป เตละกุล
เพชรแท้ เพชรเจริญวิทย์ VS พยัคฆ์ ศักดิ์สตูล
เพชรแท้ เพชรเจริญวิทย์ VS พยัคฆ์ ศักดิ์สตูล
จงอางดำ ศิษย์หนุ่มน้อย VS ดีเซลน้อย เกียรติชัชนันท์
จงอางดำ ศิษย์หนุ่มน้อย VS ดีเซลน้อย เกียรติชัชนันท์

คมสันต์ อ จิระวรรณ พบ ศิษย์รัก นครโชคชัย
คมสันต์ อ จิระวรรณ พบ ศิษย์รัก นครโชคชัย
ขาวสนิท VS ชาลาวัน
ขาวสนิท VS ชาลาวัน
กำชัย ภ หลักบุญ พบ เพชรนำชัย เจนวิทย์ก่อสร้าง
กำชัย ภ หลักบุญ พบ เพชรนำชัย เจนวิทย์ก่อสร้าง
ก้องศักดิ์ พี เค แสนชัยมวยไทยยิมส์ VS ราฟฟี่ สิงห์ป่าตอง
ก้องศักดิ์ พี เค แสนชัยมวยไทยยิมส์ VS ราฟฟี่ สิงห์ป่าตอง
อีเซ ว วันชัย พบ เพชรไทยแสนด์ ยอดมวยพลรัตน์
อีเซ ว วันชัย พบ เพชรไทยแสนด์ ยอดมวยพลรัตน์

MUAYDEETSPORT

MUAY TIES

Lumpinee Boxing Stadium