Muaydeetsport


เพชรวสรณ์ อั๋นสุขุมวิท VS ยุทธศักดิ์   **** พันธุ์พยัคฆ์ ศิษย์จ่าติ๊ก VS บางพลีน้อย
เพชรวสรณ์ อั๋นสุขุมวิท VS ยุทธศักดิ์ **** พันธุ์พยัคฆ์ ศิษย์จ่าติ๊ก VS บางพลีน้อย
ยอดเหล็กเพชร อ.ปิติศักดิ์ VS ไข่มุกขาว ป.ไทยรุ่งเรืองค้าไม้
ยอดเหล็กเพชร อ.ปิติศักดิ์ VS ไข่มุกขาว ป.ไทยรุ่งเรืองค้าไม้
สังคมคนมวย 27 06 59
สังคมคนมวย 27 06 59
ศิริมงคล พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์ VS มงคลแก้ว ส.สมหมาย
ศิริมงคล พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์ VS มงคลแก้ว ส.สมหมาย
วายุน้อย ส.สง่าการช่าง VS นาวาเอก ***  ชัย ส.จ.ต้อยแปดริ้ว VS เพชรมีชัย
วายุน้อย ส.สง่าการช่าง VS นาวาเอก *** ชัย ส.จ.ต้อยแปดริ้ว VS เพชรมีชัย

รักสมหมาย สิทธิ์ปากพนัง VS ชนะชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์
รักสมหมาย สิทธิ์ปากพนัง VS ชนะชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์
สังคมคนมวย 24 06 59
สังคมคนมวย 24 06 59
ศึกเกียรติเพชร+ศิษย์หนุ่มน้อย   28 06 59
ศึกเกียรติเพชร+ศิษย์หนุ่มน้อย 28 06 59
ศึกรวมพลคนแปดริ้ว  05 07 59
ศึกรวมพลคนแปดริ้ว 05 07 59
ปากกาเหล็ก เอกบางไทร VS พลอยวิทยา เพชรสี่หมื่น
ปากกาเหล็ก เอกบางไทร VS พลอยวิทยา เพชรสี่หมื่น

บัลลังก์เงิน ป.พีณภัทร VS เพชรรุ่ง ส.จ.วิชิตแปดริ้ว ***ขุนหาญ VS ฤทธิเดช
บัลลังก์เงิน ป.พีณภัทร VS เพชรรุ่ง ส.จ.วิชิตแปดริ้ว ***ขุนหาญ VS ฤทธิเดช
ชายหล้า สารวัตรเป๋มหาไถ VS ป้อมเพชร สิงห์บ้านสร้าง
ชายหล้า สารวัตรเป๋มหาไถ VS ป้อมเพชร สิงห์บ้านสร้าง
สังคมคนมวย 23 06 59
สังคมคนมวย 23 06 59
แก้วกังวาน พริ้ววาโย VS ซุปเปอร์เล็ก ม.รัตนบัณฑิต
แก้วกังวาน พริ้ววาโย VS ซุปเปอร์เล็ก ม.รัตนบัณฑิต
รุ่งกิจ หมอเบสกมลา VS เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์
รุ่งกิจ หมอเบสกมลา VS เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์

สังคมคนมวย 21 06 59
สังคมคนมวย 21 06 59
อาชาไนย เพชรยินดีอะคาเดมี่ VS แหลมคม  ***รุ้งนารายณ์ ม.รัตนบัณฑิต VS น้องยศ
อาชาไนย เพชรยินดีอะคาเดมี่ VS แหลมคม ***รุ้งนารายณ์ ม.รัตนบัณฑิต VS น้องยศ
สปริ้นเตอร์ แป๋งกองปราบ VS ประกายเพชร นิติสมุย
สปริ้นเตอร์ แป๋งกองปราบ VS ประกายเพชร นิติสมุย
เป็นต่อ ท.พราน49 VS เพชรนรินทร์ ป.เป็กโก้**  ตะวันฉาย * VS สิงห์ทองน้อย *
เป็นต่อ ท.พราน49 VS เพชรนรินทร์ ป.เป็กโก้** ตะวันฉาย * VS สิงห์ทองน้อย *
ลมหวล ศิษย์ลมหนาว VS ยอดซูซัน ส.โชคนิตยา
ลมหวล ศิษย์ลมหนาว VS ยอดซูซัน ส.โชคนิตยา

สังคมคนมวย 20 06 59
สังคมคนมวย 20 06 59
ศรนารายณ์ ส.สมหมาย VS ฉลองราช ศ.ราชบุตร
ศรนารายณ์ ส.สมหมาย VS ฉลองราช ศ.ราชบุตร
บินลาดิน ศักดิ์ชาตรี VS หนองผือเล็ก ศ.วรัญญา *** พญาต่อ อ.ขวัญเมือง VS ฟ้าใหม่ ศิษย์ยอดเซียน
บินลาดิน ศักดิ์ชาตรี VS หนองผือเล็ก ศ.วรัญญา *** พญาต่อ อ.ขวัญเมือง VS ฟ้าใหม่ ศิษย์ยอดเซียน
ปราบไพรี ศิษย์สองพี่น้อง VS ปานเพชร ท.พราน49
ปราบไพรี ศิษย์สองพี่น้อง VS ปานเพชร ท.พราน49
สังคมคนมวย 17 06 59
สังคมคนมวย 17 06 59

MUAYDEETSPORT

MUAY TIES

Lumpinee Boxing Stadium