Muaydeetsport


ไชโย เพชรยินดีอะคาเดมี่ VS ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ(กัมพูชา)
ไชโย เพชรยินดีอะคาเดมี่ VS ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ(กัมพูชา)
สังคมคนมวย 10 12 58
สังคมคนมวย 10 12 58
ไคโตะ ว.วันชัย(ญี่ปุ่น) VS ธนเดช ท.พราน49**บางพลีน้อย 96ปีนัง VSไข่มุกขาว
ไคโตะ ว.วันชัย(ญี่ปุ่น) VS ธนเดช ท.พราน49**บางพลีน้อย 96ปีนัง VSไข่มุกขาว
รุ้งนารายณ์ ม.รัตนบัณฑิต VS อาชาไนย เพชรยินดีอะคาเดมี่
รุ้งนารายณ์ ม.รัตนบัณฑิต VS อาชาไนย เพชรยินดีอะคาเดมี่
สังคมคนมวย 09 12 58
สังคมคนมวย 09 12 58

หยกวิทยา เพชรสี่หมื่น VS ฉลามทอง ศิษย์ป๋านนท์
หยกวิทยา เพชรสี่หมื่น VS ฉลามทอง ศิษย์ป๋านนท์
เปรี้ยวปาก ยอดอัศวิน VS มังกรทอง ต.หมอศรี  **รุ่งอุบล อีมิเน้นท์แอร์ VS เก้ากะรัต จิตรเมืองนนท์
เปรี้ยวปาก ยอดอัศวิน VS มังกรทอง ต.หมอศรี **รุ่งอุบล อีมิเน้นท์แอร์ VS เก้ากะรัต จิตรเมืองนนท์
ยอดบัวทอง ส.เสือเพชร VS เนเงิน ลูกเจ้าแม่สายวารี
ยอดบัวทอง ส.เสือเพชร VS เนเงิน ลูกเจ้าแม่สายวารี
สังคมคนมวย 08 12 58
สังคมคนมวย 08 12 58
โชคนำชัย ส.เสือเพชร VS ฟ้าใหม่ ป.เรืองรัมย์
โชคนำชัย ส.เสือเพชร VS ฟ้าใหม่ ป.เรืองรัมย์

เมืองพลเล็ก ดาบป๋อมมหาชัย VS สะท้านอีสาน เกียรติชูไทย
เมืองพลเล็ก ดาบป๋อมมหาชัย VS สะท้านอีสาน เกียรติชูไทย
Gossip07 12 58
Gossip07 12 58
แสนวังชัย เจ.เอส.พี VS สมิงหยก จ่าบ่าวกองสืบ
แสนวังชัย เจ.เอส.พี VS สมิงหยก จ่าบ่าวกองสืบ
เพชรสมหมายVS เพชรสกล **เพชรรุ่งโรจน์ VS เพชรเทวดา
เพชรสมหมายVS เพชรสกล **เพชรรุ่งโรจน์ VS เพชรเทวดา
แรมโบ้ ต.เพชรตะวัน VS รณชัยน้อย ครัวไพเพาะระยอง
แรมโบ้ ต.เพชรตะวัน VS รณชัยน้อย ครัวไพเพาะระยอง

Gossip 04 12 58
Gossip 04 12 58
โรเล็กซ์ อู๊ดรัชดา VS ขุนเดี่ยว พยัพคำพันธ์
โรเล็กซ์ อู๊ดรัชดา VS ขุนเดี่ยว พยัพคำพันธ์
หินช้าง ส.พิชิตศึก VSรุ่งวันชัย ว.วันชัย**เพชรพงัน ส.สุขสม VS ยอดสยาม สิงห์ป้อมปราบ
หินช้าง ส.พิชิตศึก VSรุ่งวันชัย ว.วันชัย**เพชรพงัน ส.สุขสม VS ยอดสยาม สิงห์ป้อมปราบ
เพชรสระแก้ว วงศ์กล้าศึก VS เกษมน้อย ส.เกษมศึก
เพชรสระแก้ว วงศ์กล้าศึก VS เกษมน้อย ส.เกษมศึก
Gossip  02 12 58
Gossip 02 12 58

พลังพล เพชรยินดีอคาเดมี่ VS วันชัย เกียรติหมู่ 9
พลังพล เพชรยินดีอคาเดมี่ VS วันชัย เกียรติหมู่ 9
พลอยวิทยา หมู่สะพานใหม่ VS เพชรศิลา ศิษย์พนัญเชิง**น้องยศ ศิษย์เจ๊กานต์ VS ใบคาน ป.อ่อนนุช
พลอยวิทยา หมู่สะพานใหม่ VS เพชรศิลา ศิษย์พนัญเชิง**น้องยศ ศิษย์เจ๊กานต์ VS ใบคาน ป.อ่อนนุช
ศิลปไทย ศิษย์เชียงรุ้ง VSเพชรนำชัย ว.สังข์ประไพ
ศิลปไทย ศิษย์เชียงรุ้ง VSเพชรนำชัย ว.สังข์ประไพ
Gossip 01 12 58
Gossip 01 12 58
ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์ VS แสนพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์
ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์ VS แสนพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์

MUAYDEETSPORT

MUAY TIES

Lumpinee Boxing Stadium